Triển khai lắp đặt hệ thống Oxy trung tâm và mua máy xét nghiệm sinh hóa tự động

Đăng ngày: 27/09/2021

+ Trung tâm y tế huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định đang triển khai lắp đặt hệ thống Oxy trung tâm và mua máy xét nghiệm sinh hóa tự động , phục vụ công tác khám chữa bệnh phòng chống dịch Covid-19