Tin tức

28

tháng 05

Trung tâm y tế huyện Nam Trực lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ cán bộ nhân viện trung tâm y tế và bệnh nhân.

 

Đẩy lùi Covid - 19
5/28/2021 8:41:43 AM

Chương trình thiện nguyện hội chơi hoa lan Nam Trực , Nam định
5/26/2021 8:35:16 PM