Sở Y tế tổ chức sự kiện “Những bệnh nhân đầu tiên điều trị HIV/AIDS bằng thuốc ARV từ quỹ bảo hiểm y tế”

Đăng ngày: 31/03/2019

Sở Y tế tổ chức sự kiện “Những bệnh nhân đầu tiên điều trị HIV/AIDS bằng thuốc ARV từ quỹ bảo hiểm y tế”