Sở y tế Nam Định đánh giá chất lượng và khảo sát sự hài lòng người bệnh năm 2019

Đăng ngày: 02/12/2019

Sở y tế Nam Định đánh giá chất lượng và khảo sát sự hài lòng người bệnh năm 2019 tại trung tâm y tế huyện Nam Trực.