Orenji thiện nguyện chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19

Đăng ngày: 14/04/2020

Thiện nguyện chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19  

Công ty cổ phần ứng dụng công nghệ mới Orenji Hà nội ủng hộ khu cách ly tại trung tâm y tế Nam Trực