Nhóm thiện nguyện tặng khẩu trang tại trung tâm y tế

Đăng ngày: 07/04/2020

Cháu Đỗ Thị Hương con gái Bác sỹ Đỗ Văn Nghiêu cùng nhóm thiện nguyện tại thành phố Hồ Chí Minh, tặng khẩu Trang y tế cho cán bộ nhân viên Trung tâm y tế Nam Trực , Nam Định . Để  cùng chung nhau đẩy lùi, phòng chống dịch Covid - 19