Lịch sử trung tâm y tế huyện Nam Trực

Đăng ngày: 01/04/2019


Trung tâm y tế huyện Nam Trực được tái lập từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 từ hai đợn vị trung tâm y tế huyện và bệnh viện đa khoa huyện , trụ sở đóng tại xã Nam Hùng huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định , diện tích trung tâm 29400 m2 . nhiệm vụ của trung tâm y tế Nam Trực gồm hai chức năng nhiệm vụ . chức năng điều trị , với quy mô 145 giường bệnh kế hoạch và thực kê 170 giường và 120 cán bộ, nhân viên y tế. Là trung tâm hang III tuyến huyện, với chức năng chính là khám bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân tại địa phương và các vùng lân cận cũng như giảm tải ùn tắc cho bệnh viện tuyến trên, chức năng thứ hai là công tác dự phòng , và công tác dân số kế hoạch hóa gia đình . Trung tâm y tế huyện Nam trực  đã và đang từng bước nâng cao kỹ thuật chuyên môn, đáp ứng nhu cầu khám bệnh  cũng như phòng bệnh cho nhân dân trong huyện, Nhiều bệnh khó, nguy hiểm đã được điều trị tại trung y tế  mà không phải chuyển lên tuyến trên, nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo được cứu sống. 


Theo bác sĩ chuyên khoa một Trần Văn Tuyên , Giám Đốc trung tâm y tế , hiện nay trung tâm y tế  đã triển khai thêm nhiều kĩ thuật mới. Từ những năm 2015-2018 trung tâm y tế  đã được chuyển giao nhiều kĩ thuật từ bênh viện tuyến trên như....