Lịch sử trung tâm y tế huyện Nam Trực
Lịch sử trung tâm y tế huyện Nam Trực

Trung tâm y tế huyện Nam Trực được tái lập từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 từ hai đợn vị trung tâm y tế huyện và bệnh viện đa khoa huyện, trụ sở tại xã Nam Hùng huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

Sơ đồ trung tâm y tế huyện Nam Trực
Sơ đồ trung tâm y tế huyện Nam Trực

Sơ đồ trung tâm y tế huyện Nam Trực

Lịch sử hình thành TTYT
Lịch sử hình thành TTYT

Giới thiệu lịch sử hình thành trung tâm y tế Huyện Nam Trực