Hình ảnh khám, chữa bệnh khoa xét nghiệm
Hình ảnh khám, chữa bệnh khoa xét nghiệm

Một vài hình ảnh khám chữa bệnh tại khoa xét nghiệm, TTYT huyện Nam Trực

Hoạt động khám chữa bệnh tại TTYT huyện Nam Trực
Hoạt động khám chữa bệnh tại TTYT huyện Nam Trực

Hoạt động khám chữa bệnh tại TTYT

Kỷ niệm ngày thấy thuốc Việt Nam 2017
Kỷ niệm ngày thấy thuốc Việt Nam 2017

Hình ảnh kỷ niệm ngày thấy thuốc Việt Nam 2017 tại trung tâm y tế huyện Nam Trực, Nam Định