Đẩy lùi Covid - 19

Đăng ngày: 28/05/2021

Trung tâm y tế huyện Nam Trực Nam Định Lấy mẫu xét nghiêm Covid - 19 cho cán bộ nhân viên trung tâm y tế cũng như bệnh nhân đang nằm điều trị tại trung tâm y tế.