Chương trình phẫu thuật đục thể thủy tinh miễn phí

Đăng ngày: 19/09/2019

Chương trình phẫu thuật đục thể thủy tinh bằng phương pháp Phaco miễn phí cho đối tượng chính sách, người có công với cách mạng tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định


Đơn vị thực hiện: Bệnh viện mắt TW

Đơn vị tài trợ: Quỹ thiện tâm - tập đoàn VinGroup


Địa điểm: Trung tâm y tế huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

Từ ngày: 19/09/2019 đến ngày 22/09/2019Một số hình ảnh về chương trình